Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Per Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laadittu 11.12.17

1. ja 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tammer Brands Oy
Viinikankatu 36
33800 Tampere

puh 03 2521 111
sähköposti tietosuoja@tammerbrands.fi

Tietosuoja-asioista vastaa tietoturvapäällikkö Kyuu Eturautti.

3. Rekisterin nimi:

Fanni K –verkkokaupan asiakasrekisteri.

4. Käsittelyn tarkoitus:

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja hoitoon. Rekisteröityminen on vapaaehtoista, mutta sen avulla voi nopeuttaa asiointia verkkokaupassa. Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja: Asiakkaan etu- ja sukunimi, mahdollinen yrityksen nimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti sekä tietoja asiakkaan ostotapahtumista sekä mahdolliset käyttäjätunnukset ja salasanat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä toimivat asiakkaan itse ilmoittamat tiedot ja asiakkaan oma asiointihistoria tunnuksen luonnista alkaen.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja käytetään vain asiakassuhteiden ylläpitoon eikä niitä luovuteta edelleen, pois lukien viranomaiset joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen. Tietoja voidaan käyttää tilastointiin sellaisessa muodossa, jossa asiakkaita ei voida yksilöidä.

Verkkokaupan teknisestä ylläpidosta vastaa Vilkas Group Oy (Y 1033996-4).

Vilkas Oy
Finlaysoninkuja 19
33210 Tampere
puh. 020 7431912
tuki@vilkas.fi

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelinjärjestelmät sijaitsevat Suomessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu teknisin turvakeinoin (mm. käyttäjäkohtaiset pääsyoikeudet, salasanan kryptografinen tarkiste sekä tiedonsiirron salaus) ja sijaitsee lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista. Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä. Rekisterinpitäjä suorittaa poiston kohtuullisessa ajassa, edellyttäen että aktiivinen asiakastapahtuman käsittely ei siitä häiriinny. Tällaisessa tapauksessa tietojen poisto suoritetaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiakastapahtumaa voidaan pitää loppuun käsiteltynä.

Sivusto käyttää Google Analytics-palvelua.

Poista Google Analytics -seuranta käytöstä napsauttamalla tätä


Powered by Powered by